web 1200 x 500 px krka copy

SPONZORSKA SURADNJA: NP KRKA x HNK ŠIBENIK

S ponosom vam predstavljamo novu sponzorsku suradnju s NP Krka. Izuzetno nam je drago da je NP Krka prepoznao HNK Šibenik kao najveći sportski klub Šibensko – kninske županije s dugom i bogatom povijesti.

Nacionalni park „Krka“ omiljeno je izletište stanovnika Šibenika, grada smještena uz zaljev koji je zapravo ušće rijeke Krke u more. Osim što ga pohode za praznika koji se tradicionalno slave na Krki, brojni Šibenčani uživaju u aktivnom obilasku Parka tijekom cijele godine. Zbog njegove blizine, blage klime, dobre prometne povezanosti i uređenih 388 km biciklističkih ruta i 47 km pješačkih staza, NP „Krka“ idealno je mjesto za aktivni boravak u prirodi kroz cijelu godinu. Iznimne prigodne vrijednosti i kulturno povijesna baština čine ga optimalnim pješačko-rekreacijskim područjem, pogotovo za lokalno stanovništvo, odnosno žitelje Šibensko-kninske županije, koje prilikom učlanjenja u Klub prijatelja Krke ima popust od 50 %.

Rijeka Krka prirodna je vertikala koja Šibensko-kninsku županiju presijeca, od sjevera prema jugu, na dva jednaka dijela. Svojih sedam veličanstvenih slapova rasporedila je duž čitava toka, dugog 72,5 km, pa su pojedini lokaliteti međusobno udaljeni više kilometara i razdvojeni prirodnim barijerama. Obilaziti se mogu osobnim automobilom, biciklom, brodom ili pješice tijekom cijele godine.

Skradinski buk, najveći i vodom najbogatiji slap na rijeci Krki, najduža je europska sedrena barijera. Može ga se razgledati šetajući kružnom mrežom staza i mostova, uz koju je smješten splet vodenica s etnografskom zbirkom. Na Skradinskom buku mogu se vidjeti i ostatci hidroelektrane „Krka“, koja je 1895. prva na svijetu osvijetlila jedan grad – Šibenik.

Tu nije kraj izvanrednim zanimljivostima Nacionalnog parka, dapače. Krenete li uzvodno, svakako valja posjetiti Roški slap, iznad kojega ćete otkriti tragove čovjekova življenja na Krki u prepovijesnoj Oziđanoj pećini, i dva duhovna središta na ujezerenom dijelu toka rijeke: franjevački samostan na otočiću Visovcu i manastir Krka u Carigradskoj dragi.

Na Krkim obalama nalaze se mnogi vrijedni kulturnopovijesni spomenici i arheološka nalazišta. Niti jedna od četiriju dalmatinskih rijeka nema toliko utvrda na svojim obalama koliko ih ima Krka duž svojega toka. Ostaci Burnuma, rimskog vojnog logora sagrađenog na prijelazu stare u novu eru, nalaze se neposredno iznad Manojlovačkog slapa, najvišeg slapa na rijeci Krki.

O svemu rečenom možete više saznati u novouređenom Eko kampusu „Krka“ u Puljanima, edukativnom centru čije dvije zbirke, arheološka i prirodoslovna, na interaktivan način interpretiraju bogate prirodne i kulturne vrijednosti Parka.

 

OSTALE OBJAVE

1. NL

Standings provided by Sofascore